TR |  EN
İhale Adı
TC Çankırı Karatekin Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhtiyacı "112 Kalem Muhtelif Cins ve Miktar Kırtasiye Malzemesi" Satın Alınacaktır

İhale No
16153

Talep Takip Numarası
BS535JR870C

İhale Kayıt Numarası(İKN)
2024/787422


İhaleyi Yapan Birim

Para Birimi
TL

İlan Tarihi
10.06.2024 - 24.06.2024

İhale Tarihi / Saati
24.06.2024 / 14:00

Son Teklif Verme Tarihi / Saati
24.06.2024 / 12:00

İhale Sonucu
Devam Etmektedir

Önemli Uyarılar
Teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. İhale evrak bedeli Ofis banka hesaplarından birine havale/eft yoluyla yatırılabilir. İhale ile ilgili olarak Ofisimizle yapacağınız tüm yazışmalarda, yazınızın konu bölümünde ihaleye ait talep takip numarasını (BS535JR870C) belirtmeniz gerekmektedir. İhale dosyasına eklenecek evrakın, “İstenilen Belgeler” listesindeki sırayla ve tel zımba kullanılmadan eklenmesi, ihale dokümanında istenilmeyen (gerekli olmayan) belgelerin teklife eklenmemesi gerekmektedir. Geçici teminatın banka mektubu olarak verilmesi halinde, yayınlanan şablon kullanılmalıdır. (Mektup metni içerisinde Devlet İhale Kanunu (2886) veya Kamu İhale Kanununa (4734) atıfta bulunan ifadeler yer almamalıdır.) Bu ifadeler kesin teminat mektuplarında da yer almamalıdır.

Ek Açıklama
Teslimat ve faturalama işlemleri için DMO Satış Birimlerine ait ihtiyaç duyulacak bilgilere http://kurumsal.dmo.gov.tr/SatisBirimleri.aspx linkinden ulaşılabilir.Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.

İhale Sorumlusu


Adı ve Soyadı
Gül BARAKAT
Unvan
Şef
Birimi
II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı I Nolu İhale Şube Müdürlüğü (II Nolu)
Telefon
03124103555
E-mail
gul.barakat@dmo.gov.tr
Adres
II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı