TR |  EN

Genel Müdürlük


Şinasi CANDAN
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

1968 yılında Sivas’ın Suşehri ilçesinde doğan Şinasi CANDAN, 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu.

1990 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış, 1993-1997 yıllarında Hesap Uzmanı, 1997-2000 yıllarında Hitit Vergi Dairesi Başkanı, 2001-2003 yıllarında Baş Hesap Uzmanı olarak görev yaptı. 2003-2005 yıllarında Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, 2005-2006 yıllarında Gelir İdaresi Daire Başkanı, 2006-2010 yıllarında Ankara Vergi Dairesi Başkanı, 2010-2016 yıllarında Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, 2016-2020 yıllarında ise Kamu İhale Kurulu İkinci Başkanlığı yapan Şinasi CANDAN, 2020-2021 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığında Bakanlık Müşaviri görevinde bulundu.

Ayrıca; Tütün, Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. (TEKEL A.Ş.) Denetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi ve TTA Gayrimenkul A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yaptı.

2000-2001 yıllarında vazifesini İngiltere’de yürüten Şinasi CANDAN, İngiltere’de “İngiliz Gelir İdaresinin Örgütlenmesi” konusunda etüt ve incelemelerde bulundu. İhale ve vergi konularında seminer ve konferanslar verdi. Vergi konusunda değişik dergilerde yayımlanmış makaleleri mevcuttur.

07 Ekim 2023 tarih ve 2023/446 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Şinasi CANDAN, evli ve bir çocuk babası olup iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca bilmektedir.

İsmet KESKİN
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı

26.02.1965 tarihinde Hatay/Kırıkhan'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kırıkhan'da tamamladı.

1987 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden mezun oldu.

15.11.1989 tarihinde Maliye Bakanlığında memuriyete başladı. Maliye Bakanlığının farklı birimlerinde Yoklama Memurluğu, Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı, Tahsilat Müdürlüğü, Strateji Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

06.07.2007 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı,
17.11.2008 tarihinde Pazarlama Daire Başkanlığı,
13.08.2010 tarihinde III No'lu Satınalma Daire Başkanlığı,
26.04.2011 tarihinde Pazarlama Daire Başkanlığı,
23.09.2011 tarihinde III No'lu Satınalma Daire Başkanlığı,
07.10.2011 tarihinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,
12.12.2012 tarihinde Pazarlama Daire Başkanlığı görevlerine atanmıştır.

13.03.2017 tarihinde de Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığına vekâleten,
03.11.2017 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığına asaleten atanmıştır.
12.12.2017 tarihinde ise Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmış, görev süresi bitiminde,
29.01.2021 tarihinde bu göreve yeniden atanmış, görev süresi bitiminde,
23.02.2024 tarihinde bu göreve yeniden atanmış olup, hâlen bu görevlerini sürdürmektedir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Murat ALAN
Genel Müdür Yardımcısı

1972 yılında Ağrı’da doğdu. İlk öğrenimini, orta öğrenimini ve liseyi Ağrı’da, yükseköğrenimini Erzurum Atatürk Üniversitesinde tamamladı.(1989-1994).

MEB bünyesinde Şırnak, Ağrı ve Kırıkkale illerinde 2010 yılına kadar farklı kademelerde yöneticilik yaptı. 2010 yılında Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Müşavir kadrosuna atandı.

TODAİE’de kamu yönetimi alanında yüksek lisans yapmış olup halen doktora çalışmalarına devam etmektedir. Mayıs 2011 yılında Daire Başkanlığı görevine atanmıştır. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2013 yılında Aras Edaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. 21 Şubat 2014 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığına, 9 Ocak 2015 tarihinde ise Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı. 2014-2018 yılları arasında DMO Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

2018-2024 yılları arasında Bakanlık müşavirliği yapmıştır. 5 Şubat 2024 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığına vekaleten atanmış olup, hâlen bu görevini sürdürmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Dr. Mehmet KOCA
Genel Müdür Yardımcısı

1981 yılında Şanlıurfa'da doğan Mehmet KOCA, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi’nden 2007 yılında mezun oldu.

T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde, 2007 yılında göreve başlamış olduğu Akıncılar İlçe Devlet Hastanesi’nde, 2008-2010 yılları arasında Başhekim olarak görev yaptı. Ardından aynı ilde, 2010-2011 yılları arasında İbn-i Sina Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi, 2011-2012 tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüğü Yataklı Tedavi Hizmetleri Şube Müdürü ve Eczacılık Şube Müdürü olarak yöneticilik görevlerinde bulundu. 2012-2015 yılları arasında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde Birim Sorumlusu, 2016 yılında ise aynı Genel Müdürlük bünyesinde Kura İşleri Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2016-2017 yılları arasında Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Başhekim Yardımcısı olarak çalıştı. 2017-2019 yılları arasında, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nde İnsan Gücü Planlama Daire Başkanı, 2019-2022 yılları arasında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde sırasıyla Stratejik Personel Planlama-İnsan Kaynakları Planlama Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken, 2022 yılında, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olarak göreve başladı. 26 Eylül 2023 tarihinde bu görevi devreden Koca, 15 Kasım 2023 itibariyle, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığı’na görevlendirilmiştir.

Sağlıkta dönüşüm süreci kapsamında, devreye alınan birçok sağlık tesisi ve bu tesislerin sürdürülebilirlik esaslı yapılanmasında aktif rol alan KOCA, dijital teknolojiler, geleceğin sağlık hizmetleri ve sağlık teknolojileri alanındaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Buna ek olarak, sağlık alanında yapılan birçok çalışmaya gönüllülük esaslı şekilde aktif olarak katkı vermektedir.

Dr. Mehmet KOCA, Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında Yüksek Lisans öğrenimini tamamlamış ve akademik çalışmalarını özellikle klinik liderlik alanında sürdürerek; doktora eğitimine devam etmekte olup, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.