HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCUK KANUNU YÖNETMELİĞİ

30.07.2018

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği Hakkında

     Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği 02.06.2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, ilgili yönetmeliğin İdarenin temsili başlıklı 18/2 inci maddesi “İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar. Arabulucular görüşmeler kapsamında yapacakları davetlerde öncelikle bu bilgileri esas alır.” hükmü gereğince Genel Müdürlüğümüz iletişim bilgileri ekte yer almaktadır.

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği

İletişim Bilgileri:

Adres : Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No:18 06570 Yücetepe/ANKARA

Telefon : 0 (312) 410 33 96

Kep Adresi : dmo@hs02.kep.tr