TR |  EN

Yönetim Kurulu


Şinasi CANDAN
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

1968 yılında Sivas’ın Suşehri ilçesinde doğan Şinasi CANDAN, 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu.

1990 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış, 1993-1997 yıllarında Hesap Uzmanı, 1997-2000 yıllarında Hitit Vergi Dairesi Başkanı, 2001-2003 yıllarında Baş Hesap Uzmanı olarak görev yaptı. 2003-2005 yıllarında Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, 2005-2006 yıllarında Gelir İdaresi Daire Başkanı, 2006-2010 yıllarında Ankara Vergi Dairesi Başkanı, 2010-2016 yıllarında Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, 2016-2020 yıllarında ise Kamu İhale Kurulu İkinci Başkanlığı yapan Şinasi CANDAN, 2020-2021 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığında Bakanlık Müşaviri görevinde bulundu.

Ayrıca; Tütün, Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. (TEKEL A.Ş.) Denetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi ve TTA Gayrimenkul A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yaptı.

2000-2001 yıllarında vazifesini İngiltere’de yürüten Şinasi CANDAN, İngiltere’de “İngiliz Gelir İdaresinin Örgütlenmesi” konusunda etüt ve incelemelerde bulundu. İhale ve vergi konularında seminer ve konferanslar verdi. Vergi konusunda değişik dergilerde yayımlanmış makaleleri mevcuttur.

07 Ekim 2023 tarih ve 2023/446 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Şinasi CANDAN, evli ve bir çocuk babası olup iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca bilmektedir.

Mustafa KOÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

1973 yılında Kayseri / Yeşilhisar’da doğdu.İlk, orta ve lise öğrenimini Yeşilhisar'da tamamladı.

1996 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2006 yılında Gazi Üniversitesi SBE Yönetim Bilimleri bölümünden yüksek lisans derecesi aldı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim Enstitüsünde doktora (program yönetimi ve program bütçe) çalışmasına devam etmektedir.
1997 yılında Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2001 yılında Devlet Bütçe Uzmanı oldu. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde;
2009 yılında Eğitim, Spor ve Kültür Sektörü Dairesi Başkanı, 2009-2017 döneminde YURTKUR Yönetim Kurulu Üyesi,
2017 yılında AB, Uluslararası İlişkiler ve Mali Analiz Dairesi Başkanı,2017 Yılında Bütçe Politikası Dairesi Başkanı, görevlerini yürütmüştür.
2019 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına atanmış olup hâlen bu görevini yürütmektedir. 26.11.2021 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır.

İyi düzeyde İngilizce bilmekte olup evli ve 3 çocuk babasıdır.

İsmet KESKİN
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı

26.02.1965 tarihinde Hatay/Kırıkhan'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kırıkhan'da tamamladı.

1987 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden mezun oldu.

15.11.1989 tarihinde Maliye Bakanlığında memuriyete başladı. Maliye Bakanlığının farklı birimlerinde Yoklama Memurluğu, Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı, Tahsilat Müdürlüğü, Strateji Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

06.07.2007 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı,
17.11.2008 tarihinde Pazarlama Daire Başkanlığı,
13.08.2010 tarihinde III No'lu Satınalma Daire Başkanlığı,
26.04.2011 tarihinde Pazarlama Daire Başkanlığı,
23.09.2011 tarihinde III No'lu Satınalma Daire Başkanlığı,
07.10.2011 tarihinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,
12.12.2012 tarihinde Pazarlama Daire Başkanlığı görevlerine atanmıştır.

13.03.2017 tarihinde de Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığına vekâleten,
03.11.2017 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığına asaleten atanmıştır.
12.12.2017 tarihinde ise Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmış, görev süresi bitiminde,
29.01.2021 tarihinde bu göreve yeniden atanmış, görev süresi bitiminde,
23.02.2024 tarihinde bu göreve yeniden atanmış olup, hâlen bu görevlerini sürdürmektedir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Selçuk SEVİNÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

1980 yılında Langen/Almanya’da dünyaya gelmiştir.

İlkokulu 1987 – 1992 yılları arasında Kırıkkale Kurtuluş İlkokulunda; orta ve lise öğrenimini 1992- 1999 yılları arasında Kırıkkale Anadolu Lisesinde; üniversite öğrenimini ise 1999 – 2003 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünde tamamlamıştır.

Eylül 2004 – Aralık 2005 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünde Vergi Denetmen Yardımcısı, Aralık 2005 – Mayıs 2007 tarihleri arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Mayıs 2007 tarihinde Maliye Teftiş Kuruluna girmiş ve Haziran 2010 tarihinde Maliye Müfettişliğine atanmıştır. Temmuz 2011 tarihinde ise 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Vergi Müfettişi olarak atanmıştır.

Aralık 2017 – Nisan 2019 tarihleri arasında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında Grup Başkanı olarak görev yapmış olup, Nisan 2019 tarihinden bugüne Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında Kurul Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

24.07.2019 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmış, görev süresi bitiminde 14.11.2022 tarihinde bu göreve yeniden atanmış olup, hâlen bu görevlerini sürdürmektedir.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

ABDULLAH KARABOYACI
Yönetim Kurulu Üyesi

1980 yılında Konya’nın Akşehir ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Akşehir’de tamamladı.

2004 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2005-2008 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisinde Yasama Uzman Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

2008 yılının Mayıs ayında Maliye Teftiş Kurulunda Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yayınlanmasının ardından 2011 yılının Ağustos ayında Vergi Müfettişi olarak atandı.

2011-2012 yılları arasında Vergi Müfettişi, 2012-2014 yılları arasında Vergi Denetim Kurulu İstanbul Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

2014-2019 yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığında Gelir İdaresi Grup Başkanı, 2019-2021 yılları arasında Gelir İdaresi Daire Başkanı olarak görev yapmıştır.

2021 yılının Aralık ayında Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı olarak atanmış olup hâlen bu görevini yürütmektedir. 03.07.2024 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

SELÇUK ERDAL GÜNAL
Yönetim Kurulu Üyesi

1983 yılında Ankara’nın Nallıhan ilçesinde doğdu.

İlköğrenimini Çayırhan Gazi Mete Okuducu İlköğretim Okulunda, orta öğrenimini Nallıhan Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesinde, lise öğrenimini ise Ankara Nermin-Mehmet Çekiç Anadolu Lisesinde tamamladı.

2006 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu..

Mesleki kariyerine 2008 yılında Milli Emlak Kontrolörleri Kurulunda başlamıştır. 16.01.2009 yılında Hazine Kontrolörleri Kuruluna girmiştir. 02.05.2012 tarihinde Hazine Kontrolörü olarak atanmıştır.

2016-2018 yılları arasında Almanya’da SRH Berlin Üniversitesinde “Sürdürülebilirlik Denetiminin Sürdürülebilir Kalkınma Üzerindeki Rolü ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Uygulanması” konulu tez çalışması ile İngilizce işletme (MBA) bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. 12.12.2019 tarihinde Hazine Başkontrolörü olarak atanmıştır. 27.10.2021-04.05.2023 tarihleri arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığında Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

04.05.2023 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcılığına atanmış olup hâlen bu görevini yürütmektedir. 03.07.2024 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır.

İyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilmektedir.