TR |  EN
İhale Adı
DMO İzmir Bölge Müdürlüğü Tarafından KKK 57. Topçu Tugay Menemen Komutan Yardımcılığı Personel ve Lojistik Kısım Amirliği ihtiyacı "Muhtelif Sayıda (16 Tavalı) Endirekt Isıtmalı Döner Tip Ekmek Fırını, Tava ve Tava Taşıma Arabası (16 Tavalı)" Satın Alınacaktır

İhale No
16086

Talep Takip Numarası
BSL3BU35R6C

İhale Kayıt Numarası(İKN)
2024/536901


İhaleyi Yapan Birim

Para Birimi
TL

İlan Tarihi
24.04.2024 - 03.05.2024

İhale Tarihi / Saati
03.05.2024 / 14:00

Son Teklif Verme Tarihi / Saati
03.05.2024 / 12:00

İhale Sonucu
Devam Etmektedir

Önemli Uyarılar
* İhale konusu alımla ilgili olarak ihale evrakları Bölge Müdürlüğümüze teslim edilecektir. (En geç 03.05.2024 Cuma günü saat 12.00'ye kadar) * İhaleye katılmak için gerekli evraklar ayrıca PDF formatında ve taranmış tek doküman olacak şekilde 1 (bir) CD veya 1 (bir) USB bellek içerisinde Bölge Müdürlüğümüze tevdi edilecektir. * Teklif dosyası ile birlikte kopya dosya da Bölge Müdürlüğümüze teslim edilecek ve teknik şartnamesine cevaplar verilecektir. * Teklif dosyaları en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar teslim edilecektir. Saat 12.00'den sonra getirilen teklifler teslim alınmayacaktır. * Ayrıca ihaleler ile ilgili zeyilname taleplerinde bulunulacak olan firmaların ihale dokümanının yatırıldığına dair dekontu dilekçe eklerinde bildirmesi gerekmektedir. Doküman yatırılmadan gönderilen taleplerle ilgili işlem yapılmayacaktır. * 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile "Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla DMO tarafından hazırlanan “Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Tedarikçiler İçin Aydınlatma Metni”, www.dmo.gov.tr/KVKK adresinde yer almaktadır.

Ek Açıklama
Asıl dosya içindeki orijinal belgelerini ihale sonrasında geri almak isteyen firmalar, ayrıca bu belgelerin suretlerini de asıl dosyaya ilave etmeleri gerekmektedir.Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.

İhale Sorumlusu


Adı ve Soyadı
Şeyda KOÇAKER
Unvan
Merkezi Satınalma Uzmanı
Birimi
I Nolu Müdürlük (İzmir) Satınalma Bürosu (İzmir)
Telefon
232 478 13 85 - 141
E-mail
seyda.kocaker@dmo.gov.tr
Adres
DMO İzmir Bölge Müdürlüğü Naldöken Mah. İnönü Cad. No:67 Bornova/İZMİR