TR |  EN
Bu ihale ilanı için 1. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.

İhale Adı
Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İhtiyacı "20 Adet Minibüs Tipi UMKE Personel Nakil Aracı" Satın Alınacaktır

İhale No
16056

Talep Takip Numarası
BSP34HUFATP

İhale Kayıt Numarası(İKN)
2024/457405

Kategori

İhaleyi Yapan Birim

Para Birimi
TL

İlan Tarihi
29.03.2024 - 06.05.2024

İhale Tarihi / Saati
06.05.2024 / 14:00

Son Teklif Verme Tarihi / Saati
06.05.2024 / 12:00

İhale Sonucu
Devam Etmektedir

Önemli Uyarılar
Teklifler, 06.05.2024 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.

İhale Sorumlusu


Adı ve Soyadı
Ümmit KAHRAMAN
Unvan
Merkezi Satınalma Uzmanı
Birimi
I Nolu Satınalma Daire Başkanlığı I Nolu İhale Şube Müdürlüğü (I Nolu)
Telefon
03124103552
E-mail
umit.kahraman@dmo.gov.tr
Adres
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No:18 Yücetepe, Çankaya/ANKARA