TR |  EN
Bu ihale ilanı için 1. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.

İhale Adı
T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ihtiyacı "150 Adet Tümleşik İstemci Bilgisayar" Satın Alınacaktır

İhale No
15984

Talep Takip Numarası
BSD34ASRRYC

İhale Kayıt Numarası(İKN)
2024/298084


İhaleyi Yapan Birim

Para Birimi
TL

İlan Tarihi
05.03.2024 - 26.03.2024

İhale Tarihi / Saati
26.03.2024 / 14:00

Son Teklif Verme Tarihi / Saati
26.03.2024 / 12:00

İhale Sonucu
Devam Etmektedir

Önemli Uyarılar
Teklif dosyaları en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar teslim edilecektir. Saat 12.00'den sonra getirilen teklifler teslim alınmayacaktır. Ayrıca ihaleler ile ilgili zeyilname taleplerinde bulunulacak olan firmalarımızın ihale dokümanının yatırıldığına dair dekontu dilekçe eklerinde bildirmesi gerekmektedir. Doküman yatırılmadan gönderilen taleplerle ilgili işlem yapılmayacaktır.

Ek Açıklama
-Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.

İhale Sorumlusu


Adı ve Soyadı
Mustafa Deniz ZOR
Unvan
Merkezi Satınalma Uzmanı
Birimi
III Nolu Satınalma Daire Başkanlığı I Nolu İhale Şube Müdürlüğü (III Nolu)
Telefon
03124103472
E-mail
mustafa.zor@dmo.gov.tr
Adres
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No: 18 A Blok 5. Kat 507 Numaralı Oda