TR |  EN
İhale Adı
DMO İzmir Bölge Müdürlüğü Tarafından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İhtiyacı "15 Kalem Bariyer Malzemesi" Satın Alınacaktır

İhale No
15975

Talep Takip Numarası
BSP340JML5C

İhale Kayıt Numarası(İKN)
2024/266078


İhaleyi Yapan Birim

Para Birimi
TL

İlan Tarihi
27.02.2024 - 06.03.2024

İhale Tarihi / Saati
06.03.2024 / 14:00

Son Teklif Verme Tarihi / Saati
06.03.2024 / 12:00

İngilizce Açıklama
-

İhale Sonucu
Devam Etmektedir

Önemli Uyarılar
* İhale konusu alımla ilgili teknik şartnamesine cevaplar verilecektir. * Teklif Mektubu, Geçici Teminat, İhale Evrak Bedeli makbuzu kopya dosyada olmamak şartıyla iki takım olarak (biri kopya dosya diğeri asıl dosya olacaktır) Bölge Müdürlüğümüze teslim edilmekle birlikte ayrıca PDF formatında ve taranmış tek doküman olacak şekilde 1 (bir) USB bellek içerisinde de Bölge Müdürlüğümüze tevdi edilecektir. *Teklif dosyaları en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar teslim edilecektir. Saat 12'den sonra getirilen teklifler teslim alınmayacaktır. * Ayrıca ihaleler ile ilgili zeyilname taleplerinde bulunulacak olan firmalarımızın ihale dokümanının yatırıldığına dair dekontu dilekçe eklerinde bildirmesi gerekmektedir. Doküman yatırılmadan gönderilen taleplerle ilgili işlem yapılmayacaktır. * 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile "Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla DMO tarafından hazırlanan “Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Tedarikçiler İçin Aydınlatma Metni”, www.dmo.gov.tr/KVKK adresinde yer almaktadır.

Ek Açıklama
-Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.

İhale Sorumlusu


Adı ve Soyadı
İlkay ÇINAR
Unvan
Merkezi Satınalma Uzmanı
Birimi
I Nolu Müdürlük (İzmir) Satınalma Bürosu (İzmir)
Telefon
02324781385-142
E-mail
ilkay.cinar@dmo.gov.tr
Adres
DMO İzmir Bölge Müdürlüğü Naldöken Mah. İnönü Cad. No:67 Bornova/İZMİR