TR |  EN
İhale Adı
DMO Bursa Bölge Müdürlüğü Tarafından T.C. Orman Genel Müdürlüğü Bolu Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü İhtiyacı "1 Adet Multispektral Kamera ve 1 Adet Görüntüleme Programı’’ Satın Alınacaktır

İhale No
15969

Talep Takip Numarası
BSD34CH6SN4

İhale Kayıt Numarası(İKN)
2024 / 246720


İhaleyi Yapan Birim

Para Birimi
TL

İlan Tarihi
23.02.2024 - 07.03.2024

İhale Tarihi / Saati
07.03.2024 / 13:30

Son Teklif Verme Tarihi / Saati
07.03.2024 / 12:00

İhale Sonucu
Devam Etmektedir

Önemli Uyarılar
Teknik şartnameye verilen cevaplar 2 takım olarak (asıl ve yedek dosya şeklinde) Ofis’e tevdi edilecektir. Teklif Mektupları, ihtiyaç sahibi kuruluşça belirtilen teknik şartnameye uygunluğunun belirlenmesine müteakip Komisyonca belirlenen başka bir tarihte açılacaktır.Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.

İhale Sorumlusu


Adı ve Soyadı
Mustafa İLTERİŞ
Unvan
Şef
Birimi
I Nolu Müdürlük (Bursa) Fiyat Araştırma Bürosu (Bursa)
Telefon
0 224 366 00 03 / 222
E-mail
mustafa.ilteris@dmo.gov.tr
Adres
Devlet Malzeme Ofisi Bursa Bölge Müdürlüğü Arabayatağı Mah. Yıldırım / BURSA