TR |  EN
Bu ihale ilanı için 3. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.

İhale Adı
DMO Eskişehir Bölge Müdürlüğü Tarafından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi İhtiyacı "5 Kısım 35 Kalem Tıbbi Cihaz ve Malzeme" Satın Alınacaktır

İhale No
15939

Talep Takip Numarası
BSF33Y47KB4

İhale Kayıt Numarası(İKN)
2024/160464


İhaleyi Yapan Birim

Para Birimi
TL

İlan Tarihi
09.02.2024 - 04.03.2024

İhale Tarihi / Saati
04.03.2024 / 14:00

Son Teklif Verme Tarihi / Saati
04.03.2024 / 12:00

İhale Sonucu
Devam Etmektedir

Önemli Uyarılar
Dış zarf açıldıktan sonra aynı gün eksiltme yapılmayacaktır. Birden fazla teklif verilmesi halinde, her bir kısım için ayrı teklif mektubu hazırlayarak ayrı iç zarflarda dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

Ek Açıklama
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.

İhale Sorumlusu


Adı ve Soyadı
Can ŞAYLAN
Unvan
Merkezi Satınalma Uzmanı
Birimi
1 Nolu Müdürlük (Eskişehir) Satınalma Bürosu (Eskişehir)
Telefon
0 222 335 26 40 - 139
E-mail
can.saylan@dmo.gov.tr
Adres
Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü Zincirlikuyu / Tepebaşı / ESKİŞEHİR