TR |  EN
Bu ihale ilanı için zeyilname yayınlanacaktır.
İhale Adı
DMO Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nce Diğer Bölge Ve İrtibat Müdürlüklerimiz İle Müşteri Dairelerimizin İhtiyacı "Azalır – Çoğalır 400 (Dörtyüz) Ton Malzemenin 01.07.2023-31.06.2024 tarihleri arası (1 Yıl ) Ofisçe İstenen Araçlar İle Nakliyesi Hizmet" Satın Alınacaktır

İhale No
15472

Talep Takip Numarası
BSDVRVB5FP

İhale Kayıt Numarası(İKN)
2023/519102


İhaleyi Yapan Birim

Para Birimi
TL

İlan Tarihi
24.05.2023 - 05.06.2023

İhale Tarihi / Saati
05.06.2023 / 14:00

Son Teklif Verme Tarihi / Saati
05.06.2023 / 12:00

İhale Sonucu
İPTAL EDİLDİ - 29.05.2023

Önemli Uyarılar
-Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.

İhale Sorumlusu


Adı ve Soyadı
Asum BATILILAR
Unvan
Müdür
Birimi
Eskişehir Bölge Müdürlüğü 1 Nolu Müdürlük (Eskişehir)
Telefon
105
E-mail
asum.batililar@dmo.gov.tr
Adres
ESKİŞEHİR