TR |  EN
İhale Adı
T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhtiyacı "477 Adet Tiyatro Salonu Kolçaklı Seyirci Koltuğu" Satın Alınacaktır

İhale No
14905

Talep Takip Numarası
BSF2LA15R3

İhale Kayıt Numarası(İKN)
2022/844906


İhaleyi Yapan Birim

Para Birimi
TL

İlan Tarihi
19.08.2022 - 01.09.2022

İhale Tarihi / Saati
01.09.2022 / 14:00

Son Telif Verme Tarihi / Saati
01.09.2022 / 12:00

İhale Sonucu
Devam Etmektedir

Önemli Uyarılar
TEKNİK ŞARTNAMENİN GENEL HÜKÜMLER BAŞLIKLI 3. MADDESİNİN 5. FIKRASI UYARINCA İSTEKLİ FİRMALARIN İHTİYAÇ SAHİBİ KURUMA (T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) NUMUNE TESLİM ETMESİ ZORUNLUDUR. BU HUSUSA DİKKAT EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. Teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. İhale evrak bedeli Ofis banka hesaplarından birine havale/eft yoluyla yatırılabilir. İhale ile ilgili olarak Ofisimizle yapacağınız tüm yazışmalarda, yazınızın konu bölümünde ihaleye ait talep takip numarasını (BSF2LA15R3) belirtmeniz gerekmektedir. İhale dosyasına eklenecek evrakın, “İstenilen Belgeler” listesindeki sırayla ve tel zımba kullanılmadan eklenmesi, ihale dokümanında istenilmeyen (gerekli olmayan) belgelerin teklife eklenmemesi gerekmektedir. Geçici teminatın banka mektubu olarak verilmesi halinde, yayınlanan şablon kullanılmalıdır. (Mektup metni içerisinde Devlet İhale Kanunu (2886) veya Kamu İhale Kanununa (4734) atıfta bulunan ifadeler yer almamalıdır.) Bu ifadeler kesin teminat mektuplarında da yer almamalıdır.

Ek Açıklama
Teslimat ve faturalama işlemleri için DMO Satış Organlarına ait ihtiyaç duyulacak bilgilere http://kurumsal.dmo.gov.tr/SatisBirimleri.aspx linkinden ulaşılabilir.

İhale Sorumlusu


Adı ve Soyadı
Gül BARAKAT
Unvan
Şef
Birimi
II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı I Nolu İhale Şube Müdürlüğü (II Nolu)
Telefon
03124103555
E-mail
gul.barakat@dmo.gov.tr
Adres
II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı

Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.