TR |  EN
İhale Adı
DMO Bursa Bölge Müdürlüğü Tarafından Kocaeli Gölcük Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı İhtiyacı "28 Kalem Kırtasiye Malzemesi" Satın Alınacaktır.

İhale No
14801

Talep Takip Numarası
BSDMA7L242

İhale Kayıt Numarası(İKN)
2022/656192


İhaleyi Yapan Birim

Para Birimi
TL

İlan Tarihi
27.06.2022 - 06.07.2022

İhale Tarihi / Saati
06.07.2022 / 14:00

Son Telif Verme Tarihi / Saati
06.07.2022 / 12:00

İhale Sonucu
Devam Etmektedir

Önemli Uyarılar
İhale evrak bedeli yatırılmadan yapılacak zeyilname talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Değişiklik talebi dilekçelerine işlem yapılabilmesi için dilekçelere ek olarak ihale evrak bedeli dekontunun bir nüshasının eklenmesi gerekmektedir.

Ek Açıklama
Teknik şartnameler ile sair ihale evraklarının çıktısı alınabilmekte olup Bölge Müdürlüğümüzce ayrıca bir doküman verilmeyecektir.

İhale Sorumlusu


Adı ve Soyadı
Ekrem TEKİNER
Unvan
Teknik Uzman
Birimi
I Nolu Müdürlük (Bursa) Satınalma Bürosu (Bursa)
Telefon
0224 366 47 50 - 257
E-mail
ekrem.tekiner@dmo.gov.tr
Adres
Arabayatağı Mah. Ankara Cad. No:393/1 16280 Yıldırım/BURSA

Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.