Hazine Ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama Ve Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığı İhtiyacı "Merkezi Log Toplama (Sıem) Yazılımı Ve Zafiyet Tarama Yazılımı" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 1. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 10574
Talep Takip Numarası
: BECDAHP28
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 20.11.2019
Bitiş Tarihi
: 05.12.2019
İhale Sonucu
Devam Etmektedir.
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler
Zeyilnameler