Tedarik Usulleri

Devlet Malzeme Ofisi müşterilerinin ihtiyaçlarını aşağıdaki tedarik usulleri ile karşılamaktadır:

Stok ürünleri ile tedarik: Kamu kurum ve kuruluşlarında ortak kullanım alanı olan ve depolanmasında fayda görülen mal ve malzeme ihtiyaçlarının, Genel Müdürlüğümüzce hazırlanmış teknik şartnameler doğrultusunda belirli zamanlarda ihaleye çıkılmak suretiyle temin edilen ürünlerle karşılanmasıdır. Müşteri dairelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve satış miktarının artırılması amacıyla temel stok ürünleri olan kırtasiye ürünleri, büro malzemeleri ve temizlik maddeleri, asgari stok seviyesi gözetilmek suretiyle tedarik edilmektedir.

Katalog ürünleri ile tedarik: Talep konusu malzemenin, Genel Müdürlüğümüz ile müteşebbisler arasında yapılan “Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi” kapsamında tedarik edilmesidir.

2015 yılı itibarıyla, 253 firma ile katalog sözleşmesi yapılmış, toplam 12.765 ürün bu kapsamda hizmete sunulmuş ve toplam satışların yaklaşık %30’unu katalog satışları oluşturmuştur.

Katalog kapsamındaki ürünler, belli bir tutara kadar olan taleplerde, ihaleye çıkılmaksızın doğrudan sipariş verilerek, Türkiye’nin her yerinden aynı fiyatlarla ve firmaca da teslimatı yapılmak suretiyle tedarik edilebilmektedir.

Protokol yolu ile tedarik:DMO'nun faaliyet konusuna giren taşıt, iş makineleri ve üst yapılı araçların; üreticisi, ithalatçısı veya genel dağıtıcısı konumundaki tedarikçilerden davet edilen isteklilerle Genel Müdürlüğümüz arasında belli süreler için düzenlenen ve ürüne münhasır şartlar ile alıma ilişkin koşulların belirlendiği “Protokoller” kapsamında tedarik edilmesidir.

2015 yılı itibarıyla 37 firma ile protokol yapılmış, 422 ürün bu kapsamda hizmete sunulmuştur.

Müteferrik tedarik: DMO Ana Statüsü'nde yer almakla birlikte stoklarımızda ve katalogda yer almayan ürünlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşlarca hazırlanan teknik şartnameler doğrultusunda çeşitli ihale usulleri ile tedarik edilmesidir.

Müşterilerimizin talepleri, doğrudan satış organlarımız veya e-satış sitemiz yolu ile karşılanmaktadır.

Stok ve katalog ürünleri, e-satış yolu ile de talep edilebilmekte, böylece müşterilerimize değişen oranlarda (%7’ye kadar) fiyat avantajı sağlanabilmektedir. 2015 yılında e-satış tutarı, toplam satışların yaklaşık % 25’ini oluşturmuştur.