Genel Müdürlüğümüzde Afet Bilinci Eğitimi ve Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

4.06.2024

Genel Müdürlüğümüz personeline 21-23 Mayıs 2024 tarihleri arasında Ankara Valiliği Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Eğitmenleri tarafından acil durumlara müdahale, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları personelimize kazandırmak ve personelimizin yetkinliklerini artırmak amacıyla  “Temel Afet Bilinci Farkındalık Eğitimi” ve 23 Mayıs 2024 tarihinde saat 12:00’de Genel Müdürlüğümüz otoparkında “Yangın Tatbikatı” gerçekleştirildi.

21-23 Mayıs 2024 tarihleri arasında  Genel Müdürlüğümüz Eğitim Salonunda gerçekleştirilen “Temel Afet Bilinci Farkındalık Eğitimi”ne Ankara Valiliği Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Eğitmenleri ve Genel Müdürlüğümüz personeli iştirak etti. Eğitimde afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anındaki doğru davranış şekilleri ve afet sonrası yapılması gerekenler anlatıldı. Başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik gerçekleştirilen eğitimde ayrıca afet ve acil durum planı, afet ve acil durum çantası, yaşam çevrelerindeki risklerden de bahsedildi. AFAD Eğitmenleri, olası yangınlarda yangın tüpü ile yangına nasıl müdahale edileceğini uygulamalı olarak katılımcılara gösterdi. 23 Mayıs 2024 tarihinde yapılan yangın tatbikatı senaryosu gereği otopark alanında oluşturulan kontrollü yangına, Genel Müdürlüğümüz Acil Durum Müdahale Ekipleri (Söndürme Ekibi) AFAD eğitmenlerinin nezaretinde yangın tüpleri ile yangına müdahale bulundular.