Genel Müdürlüğümüzce Esas Expo Savunma Sanayi ve Teknoloji Fuarına Katılım Sağlandı

16.04.2024

Ege Savunma Sanayi Havacılık ve Uzay Kümelenmesi ile Ege Kalkınma Derneği tarafından düzenlenen ESAS EXPO Savunma Sanayi ve Teknoloji Fuarı, Devlet Malzeme Ofisi İzmir Bölge Müdürlüğünün katılımıyla 19-21 Mart 2024 tarihleri arasında İzmir Tepekule Kongre Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.   

İzmir Bölge Müdürlüğünde görevli çalışma arkadaşımızla fuara yapılan ziyaretler kapsamında katılımcılarla etkileşim sağlanmış olup, düzenlenen etkinlikler takip edilmiştir.

Devlet Malzeme Ofisi olarak genç girişimcilerin kurumumuz süreçlerine entegre olarak paydaş olabilecekleri, ülkemizde üretilip geliştirilen ürünlerin ve teknolojilerin kamu pazarında yer almalarını sağlayacakları görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu anlamda paydaşlarla etkileşim sağlanmış ve soru cevap şeklinde ilgili DMO süreçleri hakkında bilgi aktarılmıştır.