Eti Maden AquaBor Bor Esaslı Çamaşır Yıkama Maddesi Ürünleri e-Satış Platformunda Yerini Aldı

4.03.2024

Türkiye'nin merkezi satınalma kurumu olan Devlet Malzeme Ofisi, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını büyük ölçüde iç piyasadan tedarik ederek yerli üretime katkıda bulunmaktadır. DMO’nun satışa sunduğu ürünler arasında kamu kurum ve kuruluşlarının ürünleri de yer almaktadır. Böylece DMO, kamudan alıp yine kamuya satış yaparak kamu bütçesine önemli bir tasarruf sağlamakla birlikte kamu kurumlarının ürettiği ürünlerin ticarileşmesine de katkı sağlamaktadır.

Bu çerçevede kamu kurumlarının ihtiyaçlarını hızlı ve etkin bir biçimde tedarik eden Kurumumuz, 2024 yılı Mart ayında Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü iştiraki Etimine Anonim Şirketi ile sözleşme imzalamış ve bu kapsamda Aquabor Bor esaslı çamaşır yıkama maddesi ürünleri kataloğa dâhil edilerek, e-Satış Platformunda satışa sunulmuştur. 

NOT: Kataloğa dahil edilen 2 farklı  ürün çeşidi için erişim linki;

https://www.dmo.gov.tr/EMagaza/Magaza/Standart/1105170?tedarikci=ET%C4%B0M%C4%B0NE_ANON%C4%B0M_%C5%9E%C4%B0RKET%C4%B0