Genel Müdürümüz Sayın Mücahit Özdemir’in Katkı Sağladığı Sürdürülebilirlik Raporu ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim) CEO Pulse Yayınlandı.

28.11.2022

Genel Müdürümüz Sayın Mücahit Özdemir, Türkiye'de faaliyet gösteren önemli şirketlerin üst düzey yöneticileri (CEO) ile 15 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim) CEO Pulse görüşmelerine katılım sağladı.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Bain & Company, Genel Müdürümüz Sayın Mücahit Özdemir’in de katkı sağladığı sürdürülebilirlik raporu ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim) CEO Pulse’u yayınladı. Liderlerin öngörülemeyen durumlarla başa çıkma stratejilerinin, ülkenin çevreci yaklaşıma geçişinde şirketlerin üstlendikleri rollerin ve şirketlerdeki ESG çalışmaları hakkında bilgilerin sunulduğu raporun sonuçları, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde açıklandı.

Aşağıda yer alan linkte açıklanan raporun sonuçları yer almaktadır.

ESG CEO Pulse Report