Akaryakıt Bilgilendirme Duyurusu

17.07.2022

Genel Müdürlüğümüzce, 2020 yılından itibaren kamu kurum ve kuruluşlarının akaryakıt ihtiyaçlarının tedariki faaliyetine başlanılmış olup; bu kapsamda yapılan açık ihaleler sonucunda elde edilen indirimler kamu kurum ve kuruluşlarımızın istifadesine sunulmuştur.

Öte yandan; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa, 15/04/2022 tarih ve 31810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 19 uncu maddesi ile “Ek fiyat farkı veya sözleşmelerin feshi”ni düzenleyen Geçici 6'ncı madde eklenmiş ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin esaslar, 13/05/2022 tarih ve 31834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5546 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulmuştur.

Diğer taraftan akaryakıt alımlarımıza konu sözleşmenin Yüklenicisi tarafından yapılan başvurunun incelenmesinden; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun, 15/04/2022 tarih ve 31810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 19'uncu maddesi ile eklenen Geçici 6'ncı maddesi ile 13/05/2022 tarih ve 31834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5546 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar kapsamında; yeni yapılacak ihale sonuçlandırılıncaya kadar mevcut sözleşmeye riayet ve devam edileceği hususu da taahhüt edilerek Genel Müdürlüğümüz ile akdedilen 11.11.2021 tarih ve 1361368 sayılı Sözleşme’nin feshedilerek tasfiye edilmesinin talep edildiği anlaşılmış olup; Yüklenici başvurusu üzerine yapılan değerlendirmede de, söz konusu sözleşme fesih ve tasfiye talebinin “4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar”da belirtilen süre ve diğer şartlara uygun olduğu tespit edilmiştir.

Bu çerçevede, Genel Müdürlüğümüzce yukarıda belirtilen Esaslar kapsamında ve yeni yapılacak ihale sonuçlandırılıncaya kadar mevcut sözleşmeye riayet ve devam edilmesi kaydıyla Yüklenici ile olan sözleşmenin fesih ve tasfiye edilmesine karar verilmiştir.

Gelinen süreçte, Kamu kurum ve kuruluşlarımızın akaryakıt ihtiyaçlarının aksatılmadan karşılanabilmesine azami özen gösterilmekte olup; buna ilişkin ihale işlemleri de ivedi olarak tamamlanmış ve 10.06.2022 tarihinde yeniden ihale gerçekleştirilecektir.

Konuya ilişkin gerekli bilgilendirmeler resmi internet sitemiz olan www.dmo.gov.tr adresinden duyurulacak ve tarafınıza bilgi verilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarımıza önemle duyurulur.