Satın Alma Daire Başkanlıklarımızın Görev Alanlarına Giren Ürün Grupları

1.06.2021

Devlet Malzeme Ofisi Yönetim Kurulu'nun 07/06/2012 tarih ve 23/196 sayılı kararı ile, Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinin temini amacıyla, I,II,III Nolu Satınalma Daire Başkanlıklarının görev alanlarına giren ürün grupları belirlenmiştir.

I No.lu Satınalma Daire Başkanlığı görev alanına giren ürün grupları bağlantıları
Diğer Müteferrik Malzemeler
Katalog Kapsamında Yer Alan Malzemeler
Taşıt Makineleri Ekipmanları
 
II No'lu Satınalma Daire Başkanlığı görev alanına giren ürün grupları bağlantıları
Katalog Ve Stok Malzemeleri
Müteferrik Malzemeler
 
III No.lu Satınalma Daire Başkanlığı görev alanına giren ürün grupları bağlantıları
Katalog ve Stok Malzemeleri
Müteferrik Malzemeler
 
Tüm Ürün Grupları
Müteferrik Taşıt, İş Makinaları ve Ekipmanları
Katalog ve Stok Malzemeleri
Müteferrik Malzemeler