TR |  EN
İhale Adı
DMO Mersin İrtibat Büro Müdürlüğü tarafından T.C. Mersin Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhtiyacı 5 Kalem Temizlik Malzemesi Alınacaktır.

İhale No
14884

Talep Takip Numarası
BSR2BYU3E3

İhale Kayıt Numarası(İKN)
2022/811580


İhaleyi Yapan Birim

Para Birimi
TL

İlan Tarihi
12.08.2022 - 25.08.2022

İhale Tarihi / Saati
25.08.2022 / 14:00

Son Telif Verme Tarihi / Saati
25.08.2022 / 12:00

İhale Sonucu
Devam Etmektedir

Önemli Uyarılar
İstekliler, ihale dokümanlarını Mersin İrtibat Bürosu Müdürlüğünde ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Müdürlüğümüzce ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznesine veya ihale Ek şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

İhale Sorumlusu


Adı ve Soyadı
Muhammed BAĞCI
Unvan
Merkezi Satınalma Uzmanı
Birimi
Mersin İrtibat Bürosu Satınalma Bürosu (Mersin)
Telefon
0 324 237 49 49-140
E-mail
muhammed.bagci@dmo.gov.tr
Adres
3 Ocak Mahallesi İnönü Bulvarı No: 10 33050 Akdeniz / MERSİN

Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.