TR |  EN
İhale Adı
DMO Mersin İrtibat Büro Müdürlüğü Tarafından T.C. Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihtiyacı 54 Adet Seyyar Süt Sağım Makinası Satın Alınacaktır.

İhale No
14876

Talep Takip Numarası
BSMMYTRB72

İhale Kayıt Numarası(İKN)
2022/793041


İhaleyi Yapan Birim

Para Birimi
TL

İlan Tarihi
08.08.2022 - 17.08.2022

İhale Tarihi / Saati
17.08.2022 / 14:00

Son Telif Verme Tarihi / Saati
17.08.2022 / 12:00

İhale Sonucu
Devam Etmektedir

Önemli Uyarılar
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Mersin İrtibat Bürosu Müdürlüğünde ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Müdürlüğümüzce ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100-TL) Ofis veznesine veya ihale Ek şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir

İhale Sorumlusu


Adı ve Soyadı
Muhammed BAĞCI
Unvan
Merkezi Satınalma Uzmanı
Birimi
Mersin İrtibat Bürosu Satınalma Bürosu (Mersin)
Telefon
03242374949-141
E-mail
muhammed.bagci@dmo.gov.tr
Adres
3 Ocak Mahallesi İnönü Bulvarı No: 10 33050 Akdeniz / MERSİN

Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.