TR |  EN
İhale Adı
T.C. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma, Kontrol ve İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı İhtiyacı 223 Adet İkili Geri Dönüşüm Kutusu Ve 109 Adet Geri Dönüşüm Konteyneri Satın Alınacaktır

İhale No
14794

Talep Takip Numarası
BSC1JM0DP2

İhale Kayıt Numarası(İKN)
2022/648832


İhaleyi Yapan Birim

Para Birimi
TL

İlan Tarihi
23.06.2022 - 06.07.2022

İhale Tarihi / Saati
06.07.2022 / 14:00

Son Telif Verme Tarihi / Saati
06.07.2022 / 12:00

İhale Sonucu
Devam Etmektedir

Önemli Uyarılar
Teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. İhale evrak bedeli Ofisimiz veznesine veya banka hesaplarından birine Havale/EFT yoluyla yatırılabilir. İhale ile ilgili olarak Ofisimizle yapılacak tüm yazışmalarda, (zeyilname talebi, dilekçe vb.) yazınızın konu bölümünde ihaleye ait talep takip numarasını (BSC1JM0DP2) belirtmeniz gerekmektedir. Teklif dosyasına, ihale dokümanı (ilan metni, ek şartlar, ticari ve teknik şartnameler ile varsa zeyilnameler, ürün listesi vb.) her sayfası firma yetkilisince kaşe ve imzalanarak eklenmelidir. İhale dosyasına eklenecek evrakın, “İstenilen Belgeler” listesindeki sırayla ve TEL ZIMBA KULLANILMADAN eklenmesi, ihale dokümanında istenilmeyen (gerekli olmayan) belgelerin teklife eklenmemesi gerekmektedir. Geçici teminatın banka mektubu olarak verilmesi halinde, yayınlanan şablon kullanılabilir. Geçici Teminat Mektubu metni içerisinde Devlet İhale Kanunu (2886) veya Kamu İhale Kanununa (4734) atıfta bulunan ifadeler yer almamalıdır. (Bu ifadeler Ofise verilecek kesin teminat mektuplarında da yer almamalıdır.) Teslimat ve faturalama işlemleri için DMO Satış Organlarına ait ihtiyaç duyulacak bilgilere (Ofis vergi numarası, banka hesap numaraları vb.) https://www.dmo.gov.tr/Home/SatisBirimi linkinden ulaşılabilir. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Vergi Dairesi: Ankara Kurumlar Vergi Dairesi Vergi Numarası: 2940035696

İhale Sorumlusu


Adı ve Soyadı
Şeref KARTAL
Unvan
Makine Mühendisi
Birimi
II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı II Nolu İhale Şube Müdürlüğü (II Nolu)
Telefon
03124103393
E-mail
seref.kartal@dmo.gov.tr
Adres
Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No:18 06570 Çankaya/ANKARA

Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.