T.C. Hazine Ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü İhtiyacı "5 Farklı Tipte Toplam 2.235 Adet Son Kullanıcı Bilgisayarı" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 1. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 11487
Talep Takip Numarası
: BENUCMYNJ
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 25.11.2020
Bitiş Tarihi
: 10.12.2020
İhale Sonucu
Devam Etmektedir.
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler
Zeyilnameler