DMO Bursa Bölge Müdürlüğü Tarafından Düzce İl Sağlık Müdürlüğü İhtiyacı "2 adet HBYS Veritabanı Sunucusu" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 1. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 10701
Talep Takip Numarası
: BELMZDTM3
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
BURSA
Başlangıç Tarihi
: 17.01.2020
Bitiş Tarihi
: 04.02.2020
İhale Sonucu
FORTE BİLGİ VE İLETİŞİM TEK. SAN. VE TİC. A.Ş. - 05.03.2020
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler
Zeyilnameler