Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü İhtiyacı "Omurga Ve Kenar Anahtar İle Yan Bileşenleri" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 1. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 10583
Talep Takip Numarası
: BEA9AM44H
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 22.11.2019
Bitiş Tarihi
: 09.12.2019
İhale Sonucu
Devam Etmektedir.
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler
Zeyilnameler