Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhtiyacı "500 Adet Masaüstü Tarayıcı" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 2. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 10549
Talep Takip Numarası
: BEZPAF9UN
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 13.11.2019
Bitiş Tarihi
: 26.11.2019
İhale Sonucu
Devam Etmektedir.
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler
Zeyilnameler