****4. Zeyilname Yayınlanmıştır.**** T.C. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhtiyacı “5 Kalem Muhtelif Cihaz” Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 4. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 10536
Talep Takip Numarası
: BEAMA4K11
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 12.11.2019
Bitiş Tarihi
: 21.01.2020
İhale Sonucu
Devam Etmektedir.
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler
Zeyilnameler