T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İhtiyacı "22 Kalem Laboratuvar Malzemesi" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 1. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 10284
Talep Takip Numarası
: BE8R8Y0T7
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 29.08.2019
Bitiş Tarihi
: 30.09.2019
İhale Sonucu
Yapılcan Sağlık Gereçleri Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.-2 kalem alım-20 kalem iptal - 06.02.2020
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler
Zeyilnameler