TEKNO KATALOG İLANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

  • Güncellenme Tarihi : 8 Mart 2018 Perşembe

TEKNO KATALOG İLANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

“Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim” programı kapsamında yenilik, girişimcilik, teknoloji transferi ve yerli üretimin desteklenmesi amacıyla uygulamaya konulan Tekno Katalogda firma ve ürün sayısı ile çeşitliğinin arttırılabilmesi amacıyla başvuru esnasında istenilen belgeler yönünden yeniden düzenleme yapılmıştır. Tekno Katalog başvuru ilanının son hali için tıklayınız.