DMO Tedarikçi ve Müşterilerine Hizmet Sunumunda Aksama Olmaması İçin Gerekli Tedbirleri Aldı

24.03.2020

Küresel düzeyde yayılan Korona Virüs (Covid-19) Salgını tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturmakta, bu kapsamda ülkemizde de gerekli önlemler alınmaktadır.

Bu süreçte, Genel Müdürlüğümüzün iç ve dış paydaşları ile yürüttüğü iş ve işlemlerde yaşanabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi ile hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine ilişkin ek tedbirlerin alınması durumunda sürecin yürütülmesini teminen gerekli hazırlıklar yapılmış ve konuya ilişkin olarak yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgeleri kapsamında, tedarikçilerimiz ile kamu kurum ve kuruluşlarımıza hizmet sunumunda aksama olmaması amacıyla gerekli tedbirler alınmış bulunmaktadır.

Gelinen nokta itibariyle Genel Müdürlüğümüzce, on-line platforma taşınabilecek tüm işlem süreçlerine yönelik teknik altyapı hazırlıkları tamamlanmış olup; iş ve işlem süreçlerinin aksatılmadan yürütülmesine yönelik eylem planları hazırlanmıştır.

Bu kapsamda;

  • Ana iş süreçleri başta olmak üzere iş ve işlemleri aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personel bulundurulması şartı ile uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulamaya alınmıştır.
  • Sağlık alımlarına özellikle hassasiyet gösterilerek, hastanelerimizin bu yöndeki ihtiyaçlarının aksatılmadan temin edilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir.
  • Sağlık Bakanlığı’nın acil ihtiyaçlarının temin edilmesi için özel bir ekip sürekli hazır bulundurulacaktır.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının akaryakıt taleplerine yönelik işlemlere aksatılmadan devam edilecektir.
  • On-line olarak yürütülebilecek süreçler ivedilikle devreye alınarak işlemler dijital olarak yürütülecektir.
  • Kamu alımları yoluyla, salgının ülke ekonomisi ve piyasalar üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilerin en aza indirilebilmesi ile kamunun acil toplumsal ihtiyaçlarının karşılanması konusundaki hassasiyetler de gözetilerek; oluşturulan özel ekipler sürekli hazır bulundurulacak ve birçok işleme on-line iletişim araçları ile devam edilecektir.
  • Müteferrik veya katalogla tedarikte, sözleşme veya siparişe bağlanan ürün gruplarının ithal veya yerli olması durumuna göre gerek ithalat zorlukları gerekse üretimdeki hammadde ve benzeri zorlukları takip edilerek, firmaların sözleşme veya sipariş yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde koruyucu yaklaşımlar gösterilecektir.
  • Firmaların istihkak ödemelerine aksatılmadan devam edilecektir.

Paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Çağrı Merkezi ​: 444 5 366

Santral​​​: 0312 410 30 00

Paydaşlar için iletişim e-posta adresleri

tedarikci@dmo.gov.tr

musteri@dmo.gov.tr

Genel konular için iletişim e-posta adresi

dmo@dmo.gov.tr