Devlet Malzeme Ofisi ISO 27001:2013 Sertifikası

  • Güncellenme Tarihi : 11 Eylül 2019 Çarşamba

Devlet Malzeme Ofisi 03.09.2018 tarihinde ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Sertifikasını almıştır. Geçtiğimiz süreç boyunca ihtiyaçlar dahilinde politika ve prosedürlerimiz revize edilmiş ve yapılan dış denetimlerde kurumumuzun BGYS süreçlerinin standartlara uygun şekilde işletildiği değerlendirilerek ISO 27001:2013 BGYS sertifikası güncellenmiştir.

ISO 27001 BGYS sertifikası; kurumların bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlikleri ile iş süreçlerinin sürekliliğini sağlamak amacı ile kurdukları Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin işlediğini belgelendirmek amacıyla verilmektedir.

BGYS kapsamındaki birimler bilgi güvenliği ile ilgili tüm prosedür ve politikalara uygun hareket etmektedir. Ayrıca tüm kurum personelinin bu politikaların okunması ve işletilmesi konusunda rol ve sorumluluğu bulunmaktadır.