İlaç ve Tıbbi Cihaz Tedariğinde Büyük İşbirliği

  • Güncellenme Tarihi : 31 Aralık 2017 Pazar

“Sağlık Malzemeleri Kataloğu” Oluşturulmasında Protokol Aşamasına Gelindi.

2023 hedeflerine ve Onuncu Kalkınma Planının amaçlarına ulaşabilmesi açısından büyük önem taşıyan Öncelikli Dönüşüm Programları kapsamında çalışmalar hızla devam ediyor.

“Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yeri Üretim Programı” ve “Sağlık Endüstrisinde Yapısal Dönüşüm Programı” Öncelikli Dönüşüm Programları kapsamında;

Sağlık Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı himayesinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü arasında sağlık hizmetlerinde kullanılan; ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihazların temininde etkin tedarik yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla işbirliği çalışmaları başlatılmış olup, bu kapsamda oluşturulacak “Sağlık Malzemeleri Kataloğu” protokolün son aşamasına gelinmiştir.

Kamu alımlarını ekonomik kalkınma ve tasarruf odaklı tedarik yaklaşımıyla merkezi satınalmanın sağladığı avantajları gözeterek gerçekleştiren Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü bu protokol ile Sağlık Bakanlığının ihtiyaçlarını karşılarken üst hedefler doğrultusunda;

  • Toplu alımlarla bütçe tasarrufunun sağlanmasını,
  • Referans fiyatların oluşturulmasını,
  • Yenilik, yerlilik, teknoloji transferi ve girişimciliğin desteklenmesini,
  • Hızlı, tek elden, sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilecek alımlarla; etkin, şeffaf, hesap verebilir, rekabetçi bir tedarik sisteminin geliştirilmesini,

Amaçlamaktadır.