GENEL KATALOG
CAZİBE MERKEZLERİ KATALOĞU
KOBİ KATALOĞU
Katalogta Bulunan Yerli Ürünlere Fiyat Güncellemesi İmkanı Getirilmiştir.


Katalog sisteminde yapılan son düzenlemelerle birlikte iki yıl süreli olan Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmelerinde yer alan yerli ürünler için tedarikçilere, sözleşmedeki fiyat artışına ilişkin diğer hakları saklı kalmak üzere bu ürünlerin fiyatlarına bulunduğu alt sektöre göre sözleşme süresinin sonuna kadar üçer aylık dönemler halinde Yİ-ÜFE’deki değişim oranının yansıtılması imkânı getirilmiştir.